سوپر محافظ تکخانه دیجیتال مخصوص پمپ آب آروین – مدل SPC41