محافظ دو خانه سفید 4000 وات ارت دار آروین مدل +PA702 با کابل 1/8 متر