محافظ شش خانه دیجیتال مشکی آروین با کابل 4 متر – مدل PD806B