محافظ چهار خانه دیجیتال مشکی آروین با کابل 1/8 متر – مدل PD804B