محافظ چهار خانه دیجیتال مشکی آروین با کابل 4 متر – مدل PD804B